Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Ekonomer på studiebesök hos redovisningsföretag i Kungsängen

ekonomistudiebesök

Ekonomerna i Ek2 var i torsdags på studiebesök hos redovisningsföretaget SE Konsult i Kungsängen. Där fick de ta del av hur arbetet på en redovisningsbyrå går till och hur man jobbar rent praktiskt med bokföring. Detta var nyttigt då eleverna just nu jobbar med bokföring i kursen Företagsekonomi 2.