Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Ekonomieleverna i åk 2 har vernissage om de globala målen

Eleverna i Ek16 b och Ek 16A har vernissage i biblioteket. De visar upp sitt arbete kring de globala målen 2030. I biblioteket bjuds de på mingelsnacks och de deltar även i en tipspromenad med frågor om de globala målen. Alla är välkomna att ta del av deras alster.