Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Elever från UBG är med och påverkar kommunens utveckling

demokrati

Eleverna i NA1 träffade politiker i kommunen för en uppföljning av den demokratidag som hölls i december på Upplands-Brogymnasiet. De fick återkoppling av Camilla Jansson, kommunstyrelsens ordförande, av resultatet från demokratidagen. 

Eleverna fick prioritera bland de förslag som då gavs och tala om former för ungdomsinflytande i Upplands-Bro kommun. Eleverna i NA1 har därmed verkligen påverkat kommunens utveckling eftersom de prioriterade områdena nu skulle tas med i nästa års budgetarbete. Inspirerade!

demokrati
demokrati
demokrati
demokrati