Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Eleverna på UBG tror att Clinton vinner valet

En valundersökning har gjorts bland UBG:s elever. Frågan var vem eleverna på UBG tror kommer vinna det amerikanska presidentvalet 2016.

Undersökningen gjordes ungefär två veckor innan valet den 8 november. Enkäten gjordes av elever på Naturvetenskapliga programmet som läser kursen Samhällskunskap 2. Ett systematiskt och ett stratifierat urval gjordes av eleverna och bortfallet var inte särskilt stort. Därför kan undersökningen betraktas som statistiskt säkerställd och resultatet kan anses ge en tämligen säker bild av elevernas åsikt.