Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Elever och politiker diskuterade kommunens framtid under demokratidagen på UBG

samtal

Under onsdagen före jullovet diskuterade politiker och tjänstemän från Upplands-Bro kommun tillsammans med elever från UBG ”Hur vi kan bidra till att Upplands-Bro kommun blir bättre". Och på kommunfullmäktigemötet på kvällen hade tre av UBG:s elever en genomgång av vad som sagts under dagen. En riktig demokratidag!

tal

Eleverna har lyft upp problem i sin vardag och lämnat förslag på förbättringar och önskemål och politikerna har lyssnat och diskuterat möjligheter och lösningar. Samtalen genomfördes i så kallad ”open-space”-form, vilket för många av våra elever var ett nytt sätt att föra fram sina åsikter och förslag.

Initiativet till dagen kom från Camilla Jansson, kommunstyrelsens ordförande, och hon lovade att återkomma med respons på elevernas förslag och tankar under våren. Förutom Camilla Jansson deltog representanter från samtliga partier som finns representerade i fullmäktige.

samling
fråga
Camilla Jansson
diskussion
ida
tavla1
idéer
ledare
diskussion
tal, anna
runadbordssamtal
tavla2

December månads kommunfullmäktigemöte hölls i matsalen på UBG, och inleddes med att Olivia, Shayan och Ima från UBG gick igenom vad som sagts under medborgardialogen tidigare under dagen.

fullmäktige1
Olivia, Shayan och Ima
fullmäktige 2