Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Engagerat under samhällsdagen på SA-programmet

Aron Etzler föreläser om sin bok Reinfeldteffekten

Samhällsengagemang var temat för årets samhällsdag på SA-programmet. Det blev en lyckad förmiddag med engagerade föreläsare och elever.

Aron Etzler pratade om moderaternas strategi för vinna riksdagsvalet utifrån sin bok Reinfeldteffekten, Baran Tunc (fd elev på UBG) berättade om sin resa i Syrien för att hjälpa människor som blivit offer i kriget, Alexandra Völker, riksdagsledamot, talade om vad som fått henne att engagera sig politiskt, och X-Cons berättade utifrån egna exempel om sitt arbete för att komma ur ett liv som varit präglat av kriminalitet.

Baran

Baran berättade om sin dramatiska resa till Syrien, dit han reste efter ha samlat in pengar i Sverige för att hjälpa offer i kriget.

X-Cons

Två personer som är aktiva i X-Cons talade om sina egna erfarenheter av kriminalitet och hur de tog sig ur det livet.

X-Cons
Alexandra Völker

Alexandra Völker som är uppväxt i Rissne och nyinvald riksdagsledamot berättade om vad som fått henne att engagera sig politiskt.

SA-dagen