Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

EstetMedia ställde ut i Kulturhuset i Kungsängen

Eleverna på EstetMedia arbetar kreativt och konstnärligt utifrån media, journalistik, reklam och konst. Nu har de ställt ut några av sina verk i Kulturhuset under namnet "Influences" som symboliserar hur unga kan påverka på olika sätt genom estetiska uttryck. Utställningen bestod av skulpturer, porträtt, filmer, illustrationer, designade produkter, affischer och fotografier och pågick fram till den 8/1.