Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Europeiska språkdagen uppmärksammas på Upplands-Brogymnasiet

Med anledning av den europeiska språkdagen ordnar språklärarna  tillsammans med bibliotekarierna aktiviteter i biblioteket den 25 september. I matsalen uppmärksammas dagen med mat från några europeiska länder och även från länder utanför Europa. Från kafeterian kommer det att spelas musik från våra målspråksländer.

Alla är välkomna att i biblioteket delta i frågesporten och se de alster som eleverna i språkgrupperna producerat.