Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

FN-rollspel i två dagar tillsammans med Fridegårdsgymnasiet

FN-rollspel

Under två intensiva dagar spelar samhällseleverna i årskurs 2 FN-rollspel tillsammans med en klass från Fridegårdsgymnasiet.

Spelet invigdes med att FN-delegaterna från de olika staterna höll sina öppningstal på Ekhammarscenen. Det följdes av lobbyingarbete i biblioteket och sedan dabatter och omröstningar i de fyra utskotten. Frågor om fred och säkerhet, mänskliga rättigheter, klimat och social och ekonomisk utveckling diskuterades. Spelet fortsätter kommande dag med debatt och omröstning i generalförsamlingen, på Ekhammarscenen.

FN-rollspel
FN-rollspel
FN-rollspel
FN-rollspel
FN-rollspel
FN-rollspel
FN-rollspel