Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

FN:s generalförsamling möttes på UBG under två intensiva dagar

fn-rollspel

Efter en högtidlig invigning då FN:s generalsekreterare Christoffer Ban Ki-moon höll öppningstalet presenterade delegaterna sina länders syn på FN:s arbete. De möttes sedan för lobbying i skolans bibliotek för att söka stöd för sina förslag hos andra länder. Under resten av dagen debatterades de olika resolutionerna i fyra olika utskott.

Det är SA-eleverna i årskurs 2 på UBG som spelar FN-rollspel tillsammans med elever i åk 3 från Fridegårdsgymnasiet. Den andra dagen träffades alla delegater igen i generalförsamlingen för att debattera och fatta slutliga beslut i de olika frågorna. Barnarbete, klimat, dödsstraff, fattigdomsbekämpning, flyktingkris, frihandel, Syrien och Israel-Palestina var några av de viktiga frågor som diskuterades. Två lyckade dagar med många engagerade och fokuserade elever!

Delegaterna registrerar sig inför generalförsamlingens öppnande.

Sofie och Shayan från SA3a ledde mötet med säker hand.

Bästa talare, bästa debattör, bästa delegation och extraordinära insatser premierades i slutet av sista dagen.