Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Förhandlingarna är återupptagna i Kungsängens tingsrätt

Tingsrättsrollspel

Kungsängens tingsrätt har återigen haft förhandlingar i komplicerade brottmål. Ett samarbete mellan SA3 Kriminologi och Ek2 Juridik gav nya avgöranden i flera uppmärksammade fall.

I tingsrättsrollspelet växlar eleverna mellan att spela och att döma och lär sig – självklart – mer om rättsväsendet och lagstiftningen genom att göra juridik, inte bara läsa i lagboken.