Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Förtydligande om organisationsförändring

Med anledning av artikeln i Mitt i har oroliga elever, vårdnadshavare och samarbetspartners hört av sig till oss på Upplands-Brogymnasiet. Det är olyckligt att artikeln har skapat oro och vi vill därför ge en tydligare beskrivning av den faktiska situationen.

I och med det fria skolvalet kan vi inte säkert veta hur många elever det i slutänden blir som börjar hos oss och konsekvensen blir att vi inför varje läsår måste öka eller minska personalstyrkan. Inför detta läsår fick skolan färre elever än beräknat vilket har påverkat ekonomin. Trots att ökningen av elevantalet inte blev fullt så stor som vår prognos, kan vi glädjande nog ändå konstatera att vi har det högsta antalet inskrivna elever på 10 år. Vi har ett fortsatt stabilt söktryck till våra utbildningar på Upplands-Brogymnasiet.

Under flera år i rad har UBG fått betydande statsbidrag på många miljoner för att ta hand om våra nyanlända flyktingar. Beloppen har varit så pass omfattande att de, förutom att täcka de direkta kostnaderna för de nyanlända, har räckt till att förstärka flera olika delar av verksamheten, vilket kommit fler elever än de nyanlända till gagn. När andelen nyanlända nu har minskat påverkas budgeten och vi behöver anpassa verksamheten utifrån minskade intäkter.

Inga program kommer att läggas ned, utan förändringen avser en minskning av antalet inriktningar som man kan välja inom ramen för varje program. Exempelvis erbjöd vi följande tre inriktningar på samhällsvetenskapsprogrammet inför nuvarande läsår: beteendevetenskap, samhällsvetenskap samt medier, information och kommunikation. Till nästa läsår kommer vi att erbjuda följande två: beteendevetenskap samt samhällsvetenskap. I och med förändringen går vi från 18 till 13 inriktningar, vilket vi anser fortfarande vara ett brett utbud.

Organisationen är oförändrad läsåret ut. Inga elever behöver alltså oroa sig för att inte kunna slutföra sina studier tillsammans med sina lärare.

Tillsammans med vår kompetenta och mycket uppskattade personal kommer vi fortsätta att ge våra elever högkvalitativ utbildning i en lugn och inspirerande skolmiljö.

Christian Eklöv Hagman, rektor på Upplands-Brogymnasiet