Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Gå på genusschack i hus 7!

NA1 reflekterar över genusfrågor med hjälp av ett ”genusschack”. Kom till hus 7 och titta själv. Vilka rutor vill du gå på? Vilka rutor går du på för att du känner att du borde? Hur reagerar omgivningen om du börjar gå på rutor som inte hänger ihop med ditt kön?