Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Glädje, värme och värdighet när UBG firade studenten!

Glädje, avsked, förväntan och lycka, ja, många känslor fanns med när UBG hade en mycket fin studentavslutning.

Även om det var kyligt i luften präglades dagen av värme, glädje och värdighet, från starten med frukost i klassrummen, via gemensamt tåg till avslutningen på Ekhammarscenen, tal, minnen och andra aktiviteter i klassrummen, fotografering, avslutningslunch, stipendier och betygsutdelning, och till utspringet där släktingar och vänner väntade.

Vi kommer att sakna er mycket och önskar er all lycka framöver!

Här kommer några bilder från vår fina dag!

Mathias Rengius tog emot ett stipendium för sitt gymnasiearbete, från Alzheimerfonden, vars vision är att genom ekonomiskt stöd till forskning och undervisning kunna förebygga och bekämpa demenssjukdomar.

Studentexamen på UBG