Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Gustafssons barnvakter och PreggoBox övertygade draknästet-juryn

ekonomer

Ett av de vinnande företagen: Gustafssons barnvakter (Thomas, Marcus & Simon).

Ekonomerna i EK2 har under våren arbetat med att komma på en affärsidé och skriva en affärsplan för sitt planerade företag. Häromveckan fick de presentera sina affärsidéer för en draknästet-jury som bestod av folk från näringslivet, Ung företagsamhet och en ekonomilärare.

De två vinnarna som utsågs var PreggoBox och Gustafssons barnvakter.

ekonomer

Juryn överlägger.

ekonomer

Ett av de vinnande företagen: PreggoBox (Martin, Adila & Fanny)