Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Hälsning från UBG:s elever i Polen i vårt utbyte inom Erasmus+

Elever på utbyte i Polen

UBG:s elever är nu i södra Polen tillsammans med elever från Tyskland, Polen och Spanien, inom ramen för projektet "Inclusion through a healthy mind and body".

UBG ingår i ett EU-finansierat projekt som går ut på att man med hjälp av förbättrad fysisk och mental hälsa ska lyckas bättre med sina studier. Utbytet började tidigare i år i Almeria i Spanien, och nu är andra elever från UBG på utbytesresa i Polen. Många olika aktiviteter finns på programmet.

Vandringar i bergen, mountainbike, grottvandring, studiebesök, olika idrottsaktiviteter och samarbeten mellan eleverna från de fyra länderna. Projektet kommer att fortsätta också nästa läsår, då med utbyte i Tyskland och i Sverige. Några bilder och hälsningar från Polen kommer här från eleverna och lärarna!