Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Heta, engagerade och allvarliga debatter i FN:s generalförsamling

Debatt i FN:s generalförsamling

Under FN-rollspelets andra dag möttes delegaterna i generalförsamlingen, på Ekhammarscenen. Under hela dagen debatterades viktiga frågor för världssamfundet, och många engagerade tal hölls av representerna från de olika staterna innan frågorna gick till omröstning.

Det blev återigen ett lyckat och väl genomfört FN-rollspel tillsammans med Fridegårdsgymnasiet från Bålsta. Tack för alla fina insatser!

Debatt i FN:s generalförsamling
Debatt i FN:s generalförsamling
Debatt i FN:s generalförsamling
Debatt i FN:s generalförsamling
Debatt i FN:s generalförsamling
Debatt i FN:s generalförsamling
Debatt i FN:s generalförsamling
Debatt i FN:s generalförsamling
Debatt i FN:s generalförsamling
Debatt i FN:s generalförsamling
Debatt i FN:s generalförsamling