Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Högskolebehörighet på HA

Du vet väl att du fortfarande kan välja att få högskolebehörighet på UBGs Handel och Administrationsprogram. Välkommen till oss på UBG!