Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Hur lika är svenskar och finnar?

Lempääla-besök

Hur lika eller olika är svenskar och finnar? Hur kommunicerar vi i tal och gester? Det försökte eleverna i SA3ab och Lempäälä gymnasium ta reda på under tre korta aprildagar genom diskussionsuppgifter, redovisningar, stadsvandring och museibesök. Och en del shopping, förstås.

Hoppas samarbetet kan fortsätta även nästa år!