Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Ingenjörsyrket i fokus under programdagen på Teknik

Programdag Teknik

Under programdagen på Teknikprogrammet hade eleverna besök av Alicia Spinoza från företaget Transfer. Hon föreläste och berättade om hur det är att jobba som ingenjör.