Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Internationella relationer i Bryssel!

Internationella relationer-elever i Bryssel

SA3a uppe i centrum för EU-området utanför kommissionen.

Eleverna i SA3a som läser kursen Internationella relationer är på studieresa till Bryssel. De besöker bl a EU-parlamentet, EU-kommissionen och Sveriges EU-delegation. Och träffar också den tidigare UBG-eleven Dorota Witoldson som berättar om sitt arbete på kommissionens interregionala kontor.

Ett digert program, men också fint väder och lyckade, intressanta studiebesök hälsar de och de medföljande lärarna från Bryssel!

Besök vid Atomium, känd sevärdhet i Bryssel.

Digert föreläsningsprogram väntade för oss när vi träffade den gamla UBG-eleven Dorota Witoldsson på hennes arbetsplats DC Regio.

Manneken Pis hade klätt upp sig Europadagen till ära.

Den militära närvaron är tyvärr tydlig i Bryssel.

Engagerad föreläsare om romernas situation i stadsmiljöer. Joakim Bengtsson lyssnar uppmärksamt.