Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Kolla schemat! En del ändringar har gjorts

Schemat har ändrats en del efter den första skolveckan. Lektioner kan ha bytt plats och tider kan ha ändrats. Gå in på din klass schema och kolla.