Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Lektioner börjar kl 10.15 på tisdag den 19 september. Programdag tisdag 26 september.

Personalen har kompetensutveckling på morgonen tisdag 19 september, så lektionerna börjar kl 10.15 den dagen.

Tisdagen den 26 september ordnar de olika programmen aktiviteter med sina klasser. Obligatorisk närvaro, men inga vanliga lektioner den dagen. Mentorerna informerar mer om vad som ska hända.