Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Lyckad UF-mässa i Älvsjö!

UF-mässa

I år ställde omkring tio företag ut på UF-mässan i Älvsjö. Från UBG var Ekonomi, Handel och administration, Teknik och Naturvetenskapsprogrammet representerade. Framgångsrika produkter och glad stämning var UF-mässans kännetecken.

uf
uf
uf
uf
UF
uf
uf