Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Marknadsföringselever på UBG gjorde kampanjförslag till Handelsbanken

Vinnare

Till vinnare utsågs Johanna, Emilia och Elin i EK3.

Elever i kursen Marknadsföring fick redovisa sina kampanjförslag som de har jobbat fram åt Handelsbanken i kommunen. En av grupperna, bestående av Johanna, Emilia och Elin (EK3), utsågs till vinnare.

Och här är Handelsbankens representanter som granskade förslagen.