Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Mat och hälsa - vem ska man tro på?

Hur påverkas egentligen hälsan av det vi äter? Elever i kursen Naturvetenskaplig specialisering har kritiskt granskat vetenskaplig information om hur hälsan påverkas vid (hög) konsumtion av vitt kött, rött kött,
mejeriprodukter och socker. 

Treorna presenterar sin undersökning i en posterutställning på temat ”Mat och Hälsa. Vem ska man tro på?” i biblioteket. På tisdag förmiddag den 21/1 är det vernissage då eleverna kommer att finnas på plats för att svara på frågor. Kom och titta!