Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Möte inför Demokratidagen

Camilla Janson besöker UBG

Idag besökte Camilla Janson (S), KSO i Upplands-Bro kommun UBG. Hon var här tillsammans med Sara Ridderstedt (MP) för att bjuda in ca 130 elever från UBG att delta i årets Demokratidag den 7 mars.

Under den dagen genomförs en medborgardialog mellan ungdomar som bor och pluggar i kommunen och kommunens politiker. Camilla Janson berättade vad som är på gång i kommunen samt uppmanade eleverna att fundera på förslag till hur kommunen kan bli ännu bättre. Dessa förslag kan ungdomarna föra fram till politikerna den 7 mars. Följ arbetet på Instagram @ungiupplandsbro

Inför Demokratidagen