Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Motivation och mål med Dogge Doggelito under UBG:s temadagar

Dogge Doggelito

På Ekhammarscenen rappade och föreläste Dogge Doggelito om mål, beslut och motivation. Och i klasserna diskuterades och praktiserades motivation i klassrummen efteråt. SA16 byggde broar, diskuterade och skrev bl a om "på vilket sätt världen blir bättre för att jag går i skolan", och i andra klasser gjordes liknande saker, när motivation och "grit" diskuterades på olika sätt.

- Det var bra, säger Gabriella Fataki i SA16, om Dogges föreläsning. Man har hört många föreläsare med liknande innehåll, om "motivation talks", men han gjorde det på sitt eget sätt. Och det finns nog något för alla i det han sa. Att man måste fixa det som är viktigt här och nu, och inte vänta tills man är 40. Att satsa på skolan, och göra det som är rätt för en själv.

Dogge Doggelito berättade om drömmar och möjligheter, och hur man kan vända trassligheter och motgångar till något mycket bättre.