Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

NA1 i koldioxidneutrala Herrestaskolan

Barkarbystaden

För tredje året i rad besökte NA Barkarbystaden för att lära mer om hållbar samhällsplanering.

I år fick NA1 först en rundvandring i kvarteren med besök på flera innegårdar för att se hur man arbetat med bland annat grönytor, trygghet, bullerdämpning och parkeringsgarage under husen. Efter det besökte vi nyinvigda koldioxidneutrala Herrestaskolan och fick veta mer om arkitekturens betydelse för vårt mående. Vi såg även deras fina skolgård. Vi avslutade besöket med visning av sopsugsanläggningen och dagvattenparken. Projektledare Erik Nord och miljöstrateg Jenny Ångman visade runt.

Barkarbystaden
Barkarbystaden
Barkarbystaden
Barkarbystaden
Barkarbystaden