Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Nu startar UBG Idrottsprofil - Handboll!

Handbollsprofil

Vill du kombinera gymnasiestudier med handbollsträning?

Nu startar Upplands-Brogymnasiet Idrottsprofil – Handboll. Här får du utveckla din idrottsliga talang och får dessutom fördjupade kunskaper i träningslära, i t ex fysiologi, mental träning, kost och idrottsskador.

För att kunna gå Idrottsprofil – Handboll måste du spela handboll i en idrottsförening.

Följande kurser ingår:

  • Idrott och hälsa -specialisering 1 (100p)
  • Idrott och hälsa -specialisering 2 (100p)
  • Träningslära 1 (100p)

Idrott och hälsa-kurserna läses inom ramen för individuellt val och Träningslära läses genom utökat program (en extra kurs utöver de kurser som ingår i det ordinarie gymnasieprogrammet).

Det kommer att vara två träningspass per vecka under varje årskurs. Passen ligger på morgonen och ett av passen är ett bollpass och det andra är ett gympass. Träningen utformas i samarbete med Kungsängens SK. Frukost serveras efter lektionerna innan den ordinarie undervisningen.

Du kan läsa handbollsprofil på programmen Ek, Es, Te, Na, Sa och Bf. Handbollsprofilen startar i årskurs 1.

För vidare frågor kontakta idrottslärare Joakim Bengtsson (joakim.bengtsson@upplands-bro.se)

Ansöker gör man senast den 18 februari 2019, med särskild ansökningsblankett.

Ansökningsblankett till Idrottsprofil - HandbollPDF