Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Nya hemsidans högtidliga öppnande

ulf p

Rektor Ulf beundrar den nya hemsidan i trängseln under öppnandet.

Åsa Sammeli, biträdande rektor på UBG, klippte högtidligt bandet när den nya hemsidan lanserades.

Julmust, peppparkakor, och en tävling med fina priser tog sedan vid när UBG:s nya hemsida invigdes. Mer lättanvänd, mer modern och mer innehållsrik än den förra. Några saker återstår att finslipa och lägga in, och synpunkter tas gärna emot av webansvarig!

Elever beundrar
åsa

Åsa förbereder klippandet av bandet...

klipper

...klipper...

applåder
tal

...och håller ett kort tal.

must