Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

OBS! Ändrat datum för föräldramöte i år 1!

Föräldramötet för årskurs 1 är flyttat till måndagen den 12 september. Samma tid, kl 18.00. Mer info kommer i en inbjudan som skickas hem till alla vårdnadshavare.

Mycket välkommen!