Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Robotprogrammering i samarbete med Ekhammarskolan

I förra veckan fick vi besök från klass 8C på Ekhammarskolan som var inbjudna till Teknikprogrammet för att lära sig om blockprogrammering för robotar.

Eleverna uppvisade imponerande skicklighet i att både kunna programmera och styra sina skapelser! Samarbetet fortsätter framöver med nya programmeringsutmaningar.

Elever med robotar