Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

SA15ab drillade av militären, provtagna av sjuksköterskor och räddade av brandkåren

I kursen Kommunikation finns ett avsnitt om olika sorters samtal och hur man samtalar i olika situationer. Därför har eleverna i SA15ab bjudit in gäster för att höra hur de använder samtal i sina respektive yrken. Och träna på att leda samtal själva, så klart.

Dessutom får det gärna hända något extra så åhörarna blir inblandade och aktiva – vanliga redovisningar har vi redan hört till leda. Därför har vi nu blivit gripna av polisen, provtagna av sjuksköterskor, drillade av militärer, debatterade av politiker, räddade av brandkåren, fuskutredda av rektorer och motiverade av inspiratörer. Dessutom fick hela klassen provsitta i brandbilen. Alla blev som barn på nytt!