Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Samarbete med Fazer

fazer

I kursen Marknadsföring fick i onsdags ekonomieleverna i åk 3 besöka huvudkontoret för företaget Fazer. Där fick de en presentation av företaget och det uppdrag som Fazer vill ha hjälp med. De närmsta veckorna kommer eleverna att få jobba med att hitta på kampanjförslag som de sen ska presentera för representanter för Fazer.

Fazer