Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Samarbetet med vår vänskola i Freiburg fortsatte för 14:e året!

UBG:s vänskola från Walter-Eucken-Gymnasium i Freiburg har varit på UBG under en veckas samarbete med våra elever.

Besök på Tysk-Svenska handelskammaren, gemensamma redovisningar av arbeten, skärgårdsbåt till Vaxholm, besök på Wasamuseet, Skansen och samvaro på olika sätt har varit en del av aktiviteterna som stått på programmet.

Det är fjortonde året vi har detta utbyte med den tyska gymnasieskolan i Freiburg. Återigen ett lyckat samarbete, och nöjda och glada elever och lärare tog farväl av varandra på fredagen.