Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Samhällsdagen med spännande gäster på Ekhammarscenen

Samhällsdagen 2017

Under det mycket aktuella temat "Fake news - vem kan man lita på?" medverkar Åsa Wikforss (professor i filosofi), Marika Häggmann (naturvetare), Staffan Carlshamre (filosof), Tobias Lindberg (Tidningsutgivarna) och Mattias Lahti Davidsson ("#Jag är här"), och elever från Elevkåren på UBG på Ekhammarscenen.

Följande klasser deltar i Samhällsdagen, torsdag 7 dec 9:00-11:30:

SA15A+B, SA16, SA17 A+B

EK16 A+B, EK17 A+B

ESSA17

NA17A+B

TE17

Eleverna kommer att få möjlighet att ställa frågor till de medverkande med Elevkåren som moderatorer.