Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Språkcafé och invigning av mångspråkshyllan på biblioteket

Språkcafé

På biblioteket var det språkcafé igen, där IM:s elever träffar andra elever på skolan och pratar svenska och lär känna varandra. Samtidigt invigdes bibliotekets mångspråkshylla där vi nu har böcker på arabiska, tigrinja, kurdiska och somali.

Mångspråkshyllan kommer så småningom att innehålla fler språk och fler böcker. Skolan har i år satsat lite extra pengar för att börja bygga upp hyllan och vi gör det bland annat för att det finns ett stort värde i och ett stort behov av dessa böcker. Det står också i bibliotekslagen att biblioteken (inklusive skolbiblioteken) ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer som har annat modersmål än svenska bland annat genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska.

Språkcafé
språkcafé

Bandet till den nya mångspråkshyllan klipps!

Språkcafé