Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Språkprojekt i steg 1

Alla språkelever på steg 1 träffas (ca 78 elever) i blandgrupper. Eleverna håller en kort presentation om sig och sin familj samt lär ut att räkna till tio och att ställa 3 frågor om: namn, mående och ålder. De gör sina presentationer i tvärgrupper och ser på skillnader och likheter mellan språken i respektive klassrum. Därefter fika och tävling i ett språkkahoot .