Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Språkprojekt i steg 2

Eleverna i steg 2 tyska, spanska och italienska presenterar städer för varandra på de olika språken. Fastän de inte studerat språken förstod de mycket av presentationen. De lärde även varandra några vanliga frågor och svar samt att räkna till tio. Eleverna var mycket engagerade och tyckte att det var positivt med samarbetet mellan språken.