Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Tävlingar och språkliga smakprov under den internationella språkdagen

Språkdag

Den internationella språkdagen firades på UBG med tävlingar, mat från olika europeiska länder, Språkemon-Go, filmvisning och andra språkliga aktiviteter.

Språkdag
Språkdag
Språkdag
Språkdag
Språkdag