Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

TE16 studerar teknik och svenska på Tekniska museet

TE2 på tekniska museet

TE16 har varit på besök på Tekniska museet. Det var en introduktion till Litteraturhistoria/Industrisamhällets framväxt i kursen Svenska 2 i kombination med deras programval (Teknik).