Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Teater, intervjuer och fika i samarbete mellan SA och IM

Grupperna från SA3ab och IMB2 träffas ibland för ömsesidig nytta. Ämnena som är inblandade är t ex Kommunikation, Religion och Svenska. Dessutom är samarbetet ett enkelt sätt att bedriva språkutveckling och vardagsintegration. Allt som behövs är en god vilja och ett rum att vara i.

Eleverna har jämfört sätt att kommunicera, spelat teater, intervjuat varandra om etik och moral, samt hållit korta redovisningar. Och fikat, såklart! Till sist var några elever från respektive grupp med på Kommunfullmäktige och berättade om vad de gjort.