Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Två annorlunda dagar på UBG om främlingsfientlighet och rasism

Temadag

Kunskap och personliga möten krävs för att förstå och förebygga främlingsrädsla, främlingsfientlighet, rasism och extremism. Under två temadagar har UBG arbetat med frågor om hur vi motverkar rasism och hur vi främjar gemenskap och integration i samhället.

Eleverna har lyssnat på Bilan Osman från Expo som berättat om hur rasism fungerar och uppstår. Eleverna har också arbetat tillsammans med elever de vanligtvis inte träffar så ofta och gjort olika uppdrag tillsammans där det krävdes samarbete och kreativitet. Allt från att bygga en fågelholk tillsammans till att bygga UBG i lego, göra skulpturer, pictogram, skriva sånger, bygga katapulter med mera. Annorlunda och roliga UBG-dagar.

Temadag

Bilan Osman från Expo inledde de båda dagarna med en föreläsning på Ekhammarscenen.

Temadag
Temadag
Temadag
Temadag
Temadag
Temadag
Temadag
Temadag
Temadag
Temadag
Temadag
Temadag
Temadag
Temadag