Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

UBG deltar i år igen i Raoul Wallenberg-akademins KUB-projekt. Och nu har kuben kommit till skolan!

Kuben landar

I år har vi rättighet nr 29, rätten till plikter. Den innebär att vi alla har rätt att leva fria med våra rättigheter tillgodosedda utan diskriminering och förtryck.

Den säger också att vi alla har skyldigheter och ett ansvar gentemot samhället och att rättigheterna därmed får begränsas, men: endast på ett sätt som står i lagen. Anledningen till att rättigheterna alls får begränsas är att vi vill trygga hänsyn till andras rättigheter och välfärd samt allmän ordning.