Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

UBG deltar i ett europeiskt samarbetsprojekt!

Idrottsprofil, EU-projekt

UBG har blivit beviljat ett tvåårigt Erasmus samarbetsprojekt KA2 tillsammans med skolor från Spanien, Tyskland och Polen. Projektet går ut på att man med hjälp av förbättrad fysisk och mental hälsa ska lyckas bättre med sina studier.

Projektet heter ”Inclusion through a healthy mind and body”. Eleverna som kommer att vara en del projektet kommer från skolans idrottsprofil, och det kommer att ske ett utbyte mellan skolorna i de fyra länderna.

Alfredo Rodríguez Valverde, koordinator för projektet, och en av lärarna på den spanska skolan som UBG samarbetar med.