Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

UBG-elever på resa till Berlin

Berlin

I början av juni åkte nio elever till Berlin som en del i kursen tyska steg 4 och vi hade fyra trevliga, intressanta och lärorika dagar där. Vi besökte bl.a. Svenska kyrkan, Sachsenhausen, Reichstagsgebäude och Förintelsemonumentet. Dessutom guidade eleverna vid varsin sevärdhet.