Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

UBG:s innehållsrika historia avpublicerad tills vidare

UBG har en lång historia, med många olika aktiviteter - internationellt utbyte, rollspel, ministerbesök, idrottsframgångar, uppfinningsrika UF-företag, fantastiska musikshower, glada studenter, ....

Vi har varit tvungna att avpublicera nyheter om detta på hemsidan, på grund av riktlinjerna för den nya dataskyddslagstiftningen GDPR, så i nuläget går de flesta av dessa tidigare nyheter inte att ses på vår hemsida. Och en del bilder är borttagna från de nyheter som nu finns på hemsidan.