Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

USA:s ambassadör Azita Raji besökte UBG och diskuterade med eleverna på SA-programmet

USA:s ambassadör besöker UBG

USA:s ambassadör Azita Raji träffade elever på UBG:s samhällsprogram under en timme i samlingssalen. Det blev ett intressant möte med ett stort utrymme för frågor från eleverna.

Azita Raji berättade kort om sin bakgrund i Iran, och hur hennes liv varit i USA innan hon fick erbjudandet av president Obama att bli ambassadör i Sverige. Hon diskuterade synen på USA:s roll i världen, och relationerna och samarbetet med Sverige. Under den timme hon träffade UBG:s elever fanns det ett stort utrymme för frågor och diskussion, och hon fick bl a frågor om demokrati och det pågående presidentvalet i USA, om synen på frihet och socialism, om vapenlagar, miljöfrågor och Nato-samarbete, och hon ville också få en bild av hur UBG:s elever såg på USA.

Besök på UBG av USA:s mbassadör
Besök på UBG av USA:s mbassadör
Besök på UBG av USA:s mbassadör
Besök på UBG av USA:s mbassadör
Besök på UBG av USA:s mbassadör

Daniel och rektor Ulf tackar för det givande och innehållsrika besöket.

Besök på UBG av USA:s mbassadör
Besök på UBG av USA:s mbassadör

Några av eleverna på SA-programmet tillsammans med Azita Raji efter frågestunden.