Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Vad säger du egentligen?

Samtal med Livgardet

I kursen Kommunikation har eleverna i klass SA3ab fått bjuda in gäster som alla har samtalet som ett viktigt arbetsverktyg. Gästerna presenteras, intervjuas och får vara med och demonstrera olika sätt att samtala.

Nu har vi övat livräddning med brandmän, tagit blodprov med sjuksköterskor, slagit i spik med byggledare och försvarat landet med soldater från Livgardet. Och träffat poliser, politiker, rektorer, kuratorer och fritidsledare.

Nästa vecka ska vi prova att vara tysta ett tag.